Typy systému regenerace prášku

Zdroj: colo
Vydavatel: Sally
čas: 2013-12-17
Shrnutí: Dva typy systémů obnovy

Aby bylo možné zachytit přeplnění pro opakované použití nebo
zneškodnění, musí být nejprve získána zpět.

Kazetový prášek Booth Systems


Modul kazetového filtru je připojen
k boku nebo dnu kabiny.
Kazeta kazety filtruje prášek z
vzduch.


Cyklonový kabinový systém Systém Cyklonová odstředivá síla generovaná
cyklonový pohyb vzduchu s gravitací
oddělit práškové částice od
proud vzduchu.

Systém pro nanášení práškové barvy
Systémy kazet používají FILTRY k filtrování vzduchu nasyceného práškem a zachycení 99,9% prášku


Cyclone Booth Systems
Cyklony jsou „separátory“, nikoli filtry. Oddělují práškové částice od proudu vzduchu pomocí odstředivých sil. Účinnost cyklonů se tradičně pohybuje od 90% do 95%


Předchozí:práškové lakování může recyklovat?

Další:automatický lakovací kabinový proces