Q
jak vyřešit barevnou odchylku v práškovém lakování
A


Důvody a řešení:
Odchylka barev:
(1) způsobené nerovnoměrným rozložením práškové barvy. Řešením je zlepšit kvalitu prášku, aby se zajistilo, že prášek L, a, b nebo menší a negativní jednota.
(2) způsobené různými teplotami vytvrzování. Řešením je regulovat nastavenou teplotu a rychlost dopravníku, aby byla zachována konzistence a teplota vytvrzování a časová stabilita obrobku.
(3) má za následek nerovnoměrnou tloušťku povlaku. Řešením je upravit parametry procesu a zajistit, aby práškové lakovací zařízení dobře fungovalo, aby byla zajištěna stejnoměrná tloušťka povlaku

Předchozí:proč práškové lakování Špatná přilnavost